Uitleg relatie basissalaris | Interne tarief | Verkooptarief | Bonus

Midlance® bonusmodel

Relatie basissalaris, interne tarief en verkooptarief

Toelichting o.b.v. FAQ

Een lager basissalaris levert met eenzelfde verkooptarief een hoger inkomen op.

Een lager basissalaris zorgt voor een lager intern tarief. Omdat je bonus gebaseerd is op 70% van verkooptarief minus het interne tarief, zul je dan dus meer bonus verdienen.


Ondanks dat je basissalaris lager is, zullen de totale verdiensten hoger zijn.

Je wordt in ons model dus beloond voor een stukje extra risico dat je neemt.


 Het basissalaris is gekoppeld aan het interne tarief.

Het basissalaris dat we afspreken en het daaraan gekoppelde interne tarief, blijven ongewijzigd tijdens jouw dienstverband. Er zijn uitzonderingen te bedenken, maar die zijn dan op initiatief van de professional en niet vanuit RedBlue.


De bonus is afhankelijk van verkooptarief. 

Het verkooptarief varieert normaliter alleen per project. Een project duurt bij RedBlue tot op heden gemiddeld meer dan een jaar.

De maandelijkse bonus varieert.

Natuurlijk varieert je maandelijkse bonus aan de hand van het aantal per maand gewerkte uren.


Twee posten die je maandelijkse bonus kunnen verlagen. 

Er zijn exact twee posten die je maandelijkse bonus nog kunnen verlagen en dat is een inhouding vanwege een duurdere leaseauto dan je budget of inhouding van studiekosten die RedBlue heeft voorgeschoten.

 

Vb. verschil inkomen bij basissalaris € 3000 en € 3500 met hetzelfde verkooptarief.

Met een basissalaris € 3000 en een verkooptarief van € 90 verdien je € 6940. Met een basissalaris € 3500 en een verkooptarief van € 90 verdien je € 6558.


Voor welk basissalaris kiest men gemiddeld? 

Bij RedBlue is door de jaren heen gemiddeld gekozen voor een basissalaris van € 3500. De laatste jaren zie je vaker een keuze voor € 3000 of zelfs € 2500.