Oracle | DB, DBA, APEX, PL/SQL, Designer, Developer, Java, OFM, EBS, NetSuite, OEM, BI | SAP | Basis, ABAP, Hana, Fiori, UI5, Logistics, HCM, SCM, BI, FI, CO, FI-CO, SD, MM, PP, PS, CA, CRM, CS, EPM, EHS, IS, IM, LIS, PLM, SZRM, TR, HR, IBP, SuccessFactors, Hybris, Ariba, Java, HTML5

Samenwerking met klanten

Vooraf alles helder

Samenwerking met klanten

Start samenwerking

Wij maken graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Wij kunnen naar u toekomen, maar u bent ook van harte welkom bij ons op kantoor.

De aanvraag

Om aanvragen goed te kwalificeren hebben we alle beschikbare informatie nodig. Geeft u daarbij alstublieft aan welke informatie niet openbaar mag worden. We zullen ons daar aan houden, terwijl we wel de juiste selectie voor u kunnen uitvoeren.

Benodigde informatie

 Functie
 Korte omschrijving project
 Uit te voeren werkzaamheden binnen het project
 Vereiste productexpertise
 Gewenste productexpertise
 Locatie
 Start
 Duur
 Uiterste reactiedatum
 Wat onderscheidt de juiste kandidaat van rest?
 Eventueel interesse in externe medewerker van RedBlue (j/n)

Selectie

RedBlue selecteert eigen of externe beschikbare medewerkers voor deze aanvraag. Voordat wij u een aanbieding doen, wordt de opdracht altijd met de professional doorgenomen.

Schaarste door tijd

Als er schaarste aan juiste IT professionals is, komt dat volgens ons heel vaak door de factor tijd en niet zozeer door het aantal professionals. Van schaarste is geen sprake als overeenkomsten gesloten kunnen worden voor opdrachten die over één tot twee kalendermaanden starten.

Aanbieding

Als u niet werkt met een offerte systeem, dan ontvangt u van RedBlue een aanbieding per email. De email is onze offerte. Bij de aanbieding gelden altijd onze algemene voorwaarden. U ontvangt van RedBlue de volgende informatie:
 Referentie van de aanvraag
 Naam professional
 RedBlue of externe professional
 Motivatie van de aanbieding
 Geschiktheid voor de opdracht.
 Woonplaats
 Beschikbaarheid
 Tarief
 Cv in de bijlage

Intakegesprek

Als een professional wordt uitgenodigd voor een intake, komt altijd een Manager van RedBlue mee, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen natuurlijk. Aan de opdracht gerelateerde zaken worden besproken met de professional en de commerciële zaken worden besproken met de Manager. De terugkoppeling van het gesprek kunt u doen aan de Manager.

Evaluatiemomenten

Het zogenaamde field management bij RedBlue is maatwerk en wordt uitgevoerd door de Manager. Bij de start worden periodieke evaluatiemomenten afgesproken. Afhankelijk van de wensen van de professional en de opdrachtgever, worden extra evaluatiegesprekken afgesproken.

Communicatie

De inzet kan alleen een succes worden als opdrachtgevers, medewerkers en RedBlue bij de start van de opdracht volledig geïnformeerd zijn en daarmee tevreden zijn. Hiertoe is een open, eerlijke en directe communicatie erg belangrijk. Dit staat bij RedBlue heel hoog in het vaandel.

Opdrachtbeschrijving

Aanbieden aan opdrachtgevers worden altijd zorgvuldig voorbereid. RedBlue verwacht van een opdrachtgever ook een zorgvuldig beschreven opdracht en voorwaarden te ontvangen.

Reactie

RedBlue geeft aan binnen welke termijn zij kan reageren en zal zich daar ook aan houden.

Terugkoppeling aanbieding

Een duidelijke terugkoppeling op onze aanbiedingen zijn voor ons van groot belang. Juist bij moeilijk in te vullen aanvragen groei je op deze manier vaak toe naar de juiste aanbieding.

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak. Juist in onze business waar enerzijds bij opdrachtgevers grote zakelijk belangen spelen en anderzijds privé belangen spelen bij professionals. Afwijkingen van een afspraak kunnen met de juiste argumenten besproken worden.

Zullen we eens afstemmen?

Genoeg gelezen? Laten we praten.