Oracle | DB, DBA, APEX, PL/SQL, Designer, Developer, Java, OFM, EBS, NetSuite, OEM, BI | SAP | Basis, ABAP, Hana, Fiori, UI5, Logistics, HCM, SCM, BI, FI, CO, FI-CO, SD, MM, PP, PS, CA, CRM, CS, EPM, EHS, IS, IM, LIS, PLM, SZRM, TR, HR, IBP, SuccessFactors, Hybris, Ariba, Java, HTML5

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast het basissalaris en de maandelijkse bonus

Toelichting secundaire arbeidsvoorwaarden

€ 850 mobiliteitsbudget per maand voor leaseauto, eigen auto of OV

Leaseauto
Naast het flinke bruto inkomen, ontvang je een vergoeding van € 850,00 voor je leaseauto. Je huidige leaseauto kun je altijd meenemen, maar als het niet hoeft, kun je via RedBlue een nieuwe auto uitkiezen. (Kijk naar prijzen: excl. BTW, incl. brandstof, 40.000 km per jaar, op basis van 48 maanden)

Eigen auto
Als je geen leaseauto wilt, kun je de vergoeding ook gebruiken voor vervoer met eigen auto. Je kunt de zakelijk gereden kilometers maandelijks declareren tegen € 0,19 per kilometer. Dit bedrag wordt dan ingehouden van je bruto vergoeding van € 850 en maandelijks netto uitgekeerd. Wat er over blijft van de € 850 wordt maandelijks bruto uitgekeerd.

Openbaar vervoer
Als je geen leaseauto of eigen auto wilt rijden, dan kun je de € 850,00 gebruiken voor reizen met het OV. Verbruik je minder dan € 850, dan wordt dat maandelijks bruto uitgekeerd.

+ Gratis NS Business Card voor iedereen

Iedereen kan er naar behoefte zakelijk en privé mee reizen.
Of je nu een leaseauto rijdt, of je eigen auto of je reist alles met het OV, iedereen bij RedBlue ontvangt een NS Business Card.

• Huur een OV-fiets om van het station bij een afspraak of opdracht te komen.
• Stal uw fiets bewaakt op een station. U hoeft alleen uw NS-Business Card te laten scannen.
• Huur snel een auto van Greenwheels om bij een lastig bereikbare afspraak te komen.
• Reis zonder zorgen: nooit meer nadenken of er voldoende geld op uw OV-chipkaart staat.
• Parkeer eenvoudig bij Q-park, bijvoorbeeld om daarna met de trein naar de stad te reizen.

• Met leaserijders wordt niets verrekend. Ook privé reizen niet!
• Als je zakelijk je eigen auto gebruikt, dan worden de kosten van het gebruik van je auto en de NS Business Card samen bruto verrekend, tot maximaal het mobiliteitsbudget van € 850.
• Medewerkers zonder auto, reizen volledig met de NS Business Card. Ook privé.

Als de kosten onder de € 850 blijven, dan wordt in alle gevallen, de rest maandelijks netto uitgekeerd.

€ 75 vaste netto onkostenvergoeding

Voor diverse kleine onkosten, ontvang je maandelijks netto € 75,00. Deze onkostenvergoeding is voor mobiele telefonie, internet, abonnementen, contributies, kosten bijwonen seminars, congressen, symposia en voor extra vervoerskosten zoals parkeergeld, autowassen, stalling, enz.

Als op jaarbasis de werkelijke onkosten hoger uitvallen dan € 900 dan kun je die declareren.

8% vakantiegeld

Jaarlijks uitgekeerd in mei

ONBEPERKT vrije dagen (NIEUW)

• 20 wettelijke vakantiedagen
• 5 bovenwettelijke vakantiedagen
• Leuk: Na elk dienstjaar ontvang je een extra vakantiedag!
• 10 doorbetaalde studiedagen
• Mogelijkheid onbeperkt extra vakantiedagen bij te kopen
• Ondersteuning bij realiseren van langere periode vrij

Zo vaak op vakantie gaan als je wilt. Onbeperkt vrije dagen opnemen. Nooit meer onderhandelen hierover. Het klinkt als een droom, dus hebben we bij RedBlue gekeken hoe we dit werkbaar kunnen inrichten.

Bij RedBlue heb je al 20 wettelijke vakantiedagen, 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 10 vrij in te delen doorbetaalde studiedagen. Na elk dienstjaar krijg je er nog een vakantiedag bij. Als dat nog niet voldoende is, kun je ook nog onbeperkt vrije dagen bijkopen.

Stel je wilt graag een keer enkele maanden vrij hebben. Hoe is dat te organiseren? Bij RedBlue heb je dan op het vlak van arbeidsvoorwaarden geen enkele beperking! Dat is het uitgangspunt.

In onze business kunnen we tegen een praktische beperking van de mogelijkheden aanlopen op het project bij de klant waar wordt gewerkt. Elke situatie is anders, dus per geval zullen we dan samen met de klant kijken hoe we de wens kunnen realiseren. Ver vooruit plannen is daarbij belangrijk.

Officiële vrije FEESTDAGEN RUILEN voor vrije dagen naar keuze (NIEUW)

Niet iedereen viert Kerstmis of luidt het nieuwe jaar in op 1 januari.

Bij RedBlue kunnen werknemers de officiële feestdagen ruilen voor vrije dagen naar keuze, zoals bijvoorbeeld het joodse feest Jom Kipoer (in september of oktober), het hindoefeest Divali (in oktober of november) of het islamitische Suikerfeest, Eid al-Fitr.

Net als bij het organiseren van vrij voor een langere periode, kunnen we tegen een praktische beperking van de mogelijkheden aanlopen op het project bij de klant waar wordt gewerkt. In de praktijk is vrij nemen op christelijke feestdagen of nationale feestdagen in Nederland de norm, maar per geval kijken we samen met de klant hoe we de wens kunnen realiseren.

ZES WEKEN i.p.v. 5 DAGEN 100% doorbetaald partnerverlof (NIEUW)

Partners hebben in Nederland na de geboorte van hun kind recht op TWEE DAGEN betaald kraamverlof en de mogelijkheid om aansluitend DRIE DAGEN onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Totaal dus VIJF DAGEN. Bij RedBlue heb je straks ZES WEKEN doorbetaald verlof!

Actueel
Partners van bijna twee derde van alle baby's wereldwijd hebben geen recht op betaald verlof bij geboorte van hun kind. In Nederland hebben vrouwen momenteel recht op zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. In totaal dus minstens ZESTIEN weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag gespreid worden opgenomen. Partners hebben na de geboorte van hun kind recht op twee dagen betaald kraamverlof en de mogelijkheid om aansluitend onbetaald drie ouderschapsverlofdagen op te nemen. Totaal dus vijf dagen.

Per 2019
Het kraamverlof voor partners wordt in 2019 uitgebreid van TWEE dagen naar VIJF dagen. Per juli 2020 komen daar nog eens VIJF werkweken ouderschapsverlofdagen bij. ZES weken totaal dus. Gedurende de vijf extra weken betaalt het UWV een uitkering van 70 procent van het salaris met een maximum van zo'n 3185 euro per maand. Ook dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. In totaal kan de partner dus zes weken verlof opnemen. Stellen die een kind adopteren of in pleegzorg nemen kunnen momenteel ieder VIER weken verlof opnemen. Dat wordt straks ZES weken. Tijdens dit verlof krijgen zij een uitkering van het UWV.

Bij RedBlue
Bij RedBlue krijgen partners zes weken 100% het salaris doorbetaald. De eerste week wordt 100% door RedBlue betaald, de vijf extra weken daarna wordt de UWV-uitkering van 70% door RedBlue aangevuld tot 100%.

Waarom doet RedBlue dit?
• Een goed balans tussen werk en privé staat bij RedBlue hoog in het vaandel.
• Een vermindering van het verschil in verlofduur tussen partner en vrouw kan positief uitwerken voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in het algemeen.
• We verwachten dat er door ons beleid een positief effect uitgaat op de verdeling van taken binnen het gezin.
• Ook voor de onderlinge band tussen de partner en het kind is het positief als de partner vanaf de geboorte betrokken is bij de zorg.

75% bijdrage premie collectieve pensioenregeling

Bij RedBlue deel je mee in een collectieve pensioenvoorziening op basis van je basissalaris.
We hanteren de modernste pensioenregeling bij Zwitserleven op basis van beschikbare premie.

RedBlue draagt voor 75% bij aan alle premies van het pensioen, dus niet alleen 75% aan de premie voor het ouderdomspensioen maar ook 75% aan de premie voor het partner- en wezenpensioen! Dat is elders vaak anders geregeld.

100% bijdrage premie WGA-gat verzekering

Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, ontvang je van RedBlue 100% van je loon. Het tweede jaar arbeidsongeschiktheid is dat 70% van je loon. Als je na twee jaar nog 35% of meer, maar niet blijvend, arbeidsongeschikt bent, ontvang je van het UWV een WGA-uitkering. Dit is zeer waarschijnlijk minder dan 70% van je laatstverdiende loon. Dit heet het WGA-gat.

De verzekering bij RedBlue zorgt ervoor dat dit gat wordt aangevuld. Deze aanvulling wordt ook nog eens halfjaarlijks geïndexeerd met hetzelfde percentage als de WIA-index.

Deze verzekering wordt 100% door RedBlue voor jou betaald.

100% bijdrage premie WIA-excedent verzekering

Arbeidsongeschiktheid is dubbel vervelend want dat betekent een daling van het inkomen. Je ontvangt ondanks de WGA Gat verzekering nog steeds maar 70% van je laatstverdiende loon. Deze inkomensdaling wordt bij RedBlue afgedekt met een WIA-excedent verzekering.

De verzekering dekt het deel boven de 70%. Van dit ontbrekende deel ontvang je dan alsnog wel 0 tot 100%. Dat percentage is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage %. Er wordt maximaal aangevuld tot ruim 5528 euro. Deze aanvulling is tot AOW gerechtigde leeftijd!

Deze verzekering wordt 100% door RedBlue voor jou betaald.

Opleidingsbudget in eigen beheer

Een regulier opleidingsbudget kennen wij niet. Dat budget hebben wij verdisconteerd in de bruto beloningsconstructie, zodat je zelf kunt bepalen of, hoe en wanneer je een opleiding volgt.

Als je er niets mee doet, is het de vraag of dat verstandig is, maar verdwijnt niet in de zakken van je werkgever, zoals wij vaak hebben gezien. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Dat hoort ook bij een stap naar meer zakelijke zelfstandigheid.

Als je een opleiding volgt of bijv. naar en seminar gaat dan betaalt RedBlue de rekening en verrekent dit in termijnen met je bruto bonus. In hoeveel termijn bespreken we per geval samen.

RedBlue heeft goede kortingsafspraken met opleidingsinstituten. Behalve die korting, kost een opleiding je daarna dus ook nog eens ongeveer de helft.

Als je een opleiding volgt, betaalt RedBlue je basissalaris (maximaal tien dagen per jaar) door.
Tip: Dit geldt dus ook voor evenementen met een opleidingskarakter zoals seminars en symposia.

Geen mobiele telefoon en pc

RedBlue levert geen mobiele telefoons en pc’s. Het is niet slim om hiervoor budgetten te beheren of om te investeren in mensen (overhead) die bezig zijn met perikelen rondom deze zaken. Daarbij is onze ervaring dat professionals dit zelf al goed geregeld hebben.

Dus ook dat hebben we op onze eigen wijze ingericht. Budgetten hiervoor zijn verdisconteerd in het inkomen en daarnaast wordt het deels gedekt door de maandelijkse vaste netto onkostenvergoeding.

Parttime dienstverband mogelijk

Bij een parttime dienstverband zijn alleen de vakantiedagen naar rato. Zaken als het mobiliteitsbudget, de netto onkostenvergoeding en studiedagen zijn even hoog als bij een fulltime dienstverband. Dat is één van de redenen waarom bij een gelijk basissalaris, het interne tarief bij parttime contracten hoger is.

En nu verder

Wil je nog meer lezen lezen over MidLance bij RedBlue?  

Of spreken we binnenkort een keer af?