Het detacheringsbureau als zaakwaarnemer?
27 juni 2019 
3 min. leestijd

Het detacheringsbureau als zaakwaarnemer?

De detacheringsbranche is een belangrijke speler op de arbeidsmarkt. Dat wordt nog eens bevestigd door de resultaten van een onderzoek dat onlangs in opdracht van ABU, ABN AMRO en PwC is uitgevoerd: In 2017 telde de detacheringsbranche naar schatting 638 detacheringsbureaus die gezamenlijk een omzet van 6,2 miljard euro realiseerden. Ongeveer 1,6% van de werkzame beroepsbevolking is een gedetacheerde.

Na de opkomst van klantportalen en marktplaatsen werd in diverse publicaties voorspeld dat dit de hele flexbranche op zijn kop zou zetten. De praktijk bij detacheringsbureaus laat wat anders zien. Hoe komt dat? Wat is de rol van het detacheringsbureau naast de klantportalen en marktplaatsen?


De drie wegen

Detacheringsbureau

Een detacheringsbureau is een bedrijf waarbij de basis wordt gevormd door mensen die in vaste dienst zijn, die tegen een vergoeding tijdelijk bij andere bedrijven of organisaties worden ingezet. Als flexibele schil kan een detacheringsbureau ook mensen inhuren. Het detacheringsbureau voorziet haar klanten in de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit in geval van ziekte, vervanging, drukte of als (schaarse) specialisten voor een bepaald project nodig zijn.

Portalen

Veel grote eindgebruikers met eigen IT projecten hebben een eigen portaal (website) opgezet om hun aanvragen voor tijdelijke IT deskundigen uit te zetten. Deze portalen zijn in meer of mindere mate openbaar. Het verschilt per portaal wie toegang heeft of op de aanvragen mogen reageren, maar soms heeft werkelijk iedereen toegang en kan iedereen dus ook op aanvragen reageren.

Marktplaatsen

Het idee van een marktplaats is vanzelfsprekend al eeuwen oud. Inmiddels zijn er veel virtuele marktplaatsen ontstaan voor vraag en aanbod op het gebied van arbeid. Vaak zijn er kosten aan verbonden voor de professional of klant. Aanvragen van portalen kunnen worden doorgeplaatst op deze marktplaatsen.


Theorie en praktijk

In theorie kunnen vraag en aanbod dus prima zonder detacheringsbureaus tot elkaar komen, maar in de praktijk blijkt dit zeker in de nichemarkt voor senior IT professionals niet erg succesvol. Hoe komt dat?

Ervaringen van professionals:

• In plaats van contact met mensen bij een bedrijf hebben kandidaten nu contact met een portaal, waar men zelf de juiste informatie moet zoeken en vaak een waslijst aan informatie moet opleveren om mee te dingen naar een opdracht.

• Als een aanvraag openbaar is, kan iedereen aanbieden; de concurrentie neemt toe, de prijs kan omlaag en de slagingskans neemt af.

• Op meerdere marktplaatsen worden aanvragen van alle kanten doorgeplaatst, hierdoor zie je dat aanvragen op heel veel plekken op internet te vinden zijn.

• Een aanzienlijk deel van de aanvragen is niet meer actueel.

• Een behoorlijk deel van de aanvragen is nep en alleen bedoeld om cv’s te verzamelen of omdat de rol formeel uitgezet moest worden, maar intern al lang beklonken is.

Ervaringen van klanten:

• Voor werving van cv’s zijn de systemen wel handig, maar de eerste selectie en terugkoppeling is erg veel werk en moet nu zelf gedaan worden. Dat is tijdrovend.

• Senior IT professionals laten zich vragen en reageren relatief weinig op portalen en via marktplaatsen.

• Een relatie met het netwerk opbouwen en onderhouden blijkt via de systemen moeilijk.

• Risico’s inlenersaansprakelijkheid moet nu zelf worden afgedekt of alsnog worden uitbesteed.

• Alle administratieve zaken moeten zelf worden gedaan of alsnog worden uitbesteed.

De praktijk leert tevens dat echt leuke en actuele opdrachten heel vaak niet op internet worden geplaatst en binnen afzienbare tijd worden ingevuld. Dat is ook logisch. Waarom zou een opdrachtgever een heel circus optuigen als het ook makkelijker en sneller via het relatienetwerk kan. Daarbij komt dat het persoonlijke kennen en gunnen nog steeds een heel belangrijke factor is.


Rol van het detacheringsbureau

Waarom speelt het detacheringsbureau dan nog steeds zo’n belangrijke rol? Dit is misschien wel het handigste uit te leggen met een aansprekend voorbeeld. Frenkie de Jong is toe aan een nieuwe uitdaging. Hij zal het niet in zijn hoofd halen om in de voetbalwereld te gaan lobbyen. Hij houdt zijn focus op zijn professie, het voetballen. Ook zijn zaakwaarnemer focust zich op zijn professie, namelijk het warm houden van het juiste netwerk en de actualiteit van de transfermarkt. Beiden zijn beter af met elkaar, dan ieder afzonderlijk: 1+1=3. Het detacheringsbureau vervult in deze wereld ook de rol van zaakwaarnemer voor de deskundige. Ook hier geldt: 1+1=3. Het detacheringsbureau heeft een warm netwerk en actuele kennis van de markt. De deskundige kan zich volledig bezig houden met zijn kwaliteiten.


Wil je een Frenkie de Jong zijn die zijn eigen transfers bepaalt, maar niet zelf organiseert? Of wil je als klant een Frenkie de Jong inhuren en jezelf de rompslomp van werving en voorselectie besparen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over!