Wat is Midlance nou precies?
12 april 2021 
2 min. leestijd

Wat is Midlance nou precies?

Zo’n 13 jaar geleden was er op internet nog niets te vinden over de term Midlance. Inmiddels kom je de naam vaker tegen. Wat is het nou precies en waar komt het vandaan?

Samenwerkingsvorm

We kennen allemaal het reguliere vaste dienstverband en het freelancen. Midlance is samenwerkingsvorm die het midden houdt tussen deze twee modellen. Het combineert de voordelen van een vast dienstverband met de voordelen van freelancen. Het betreft een speciale manier van samenwerken gecombineerd met een speciaal beloningsmodel.

Dienstverband

Freelance is een term die niet in de wet voorkomt, maar in bepaalde gevallen gebruikt wordt in verband met het verrichten van arbeid zonder dienstbetrekking. Gevolg hiervan is dat er geen verzekeringsplicht is voor de werknemersverzekeringen. Bij Midlance is men wel in vaste dienst, maar de manier van samenwerken en de beloning is afgestemd op personen die behoefte hebben aan freelancen, maar dat een stap te ver vinden.

Beloning

Bij Midlance heeft men een vast contract en valt onder de werknemersverzekeringen, men heeft een basissalaris en een maandelijkse bonus op basis van de gewerkte uren in de maand daarvoor. Daarnaast zijn er de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vervoersbudget (leaseauto of eigen auto), vakantiedagen, pensioen e.d. Door het basissalaris, de relatief hoge bonus en de secundaire voorwaarden, komt men in de buurt van de verdiensten van een freelancer. De keuze voor een lager basissalaris (vangnet) resulteert in een hogere bonus en relatief hogere verdiensten.

Samenwerking

Zoals gezegd, is het beloningsmodel maar de helft van Midlance. Net zo belangrijk is de manier van samenwerken. Dit wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, vrijheid en specialisatie. Het management is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. De commercie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van opdrachten en de medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. In deze samenwerking zijn partijen gelijkwaardig. De medewerker heeft hierbij in grote mate de regie in eigen hand en zelfs vetorecht bij het aangaan van een nieuwe opdracht en de voorwaarden daarbij.

Merknaam

Net zoals Netflix® een merknamen is van een dienst, is Midlance® dat ook. Met deze merknaam is de dienst herkenbaar voor de buitenwereld en kan de eigenaar zich onderscheiden. Een klant kan in de markt specifiek kiezen voor inhuur van een freelancer, iemand met een Midlance® dienstverband of iemand met een regulier vast dienstverband. Een medewerker heeft de keuze voor een regulier vast dienstverband, freelancen of een Midlance® dienstverband.

Twee eigenaren

RedBlue IT Professionals is eigenaar van Midlance® en The Human Network is eigenaar van Midlancer®. Dit zijn de enige twee bedrijven die deze merknamen mogen voeren. Andere bedrijven die de naam gebruiken zijn in overtreding. RedBlue IT Professionals en The Human Network hebben een verschillende uitwerking, maar zijn wel de enige partijen die deze merknamen aan hun ondernemingsmodel mogen hangen. Beide partijen trekken samen op om oneigenlijk gebruik terug te dringen.

Devaluatie

Je ziet steeds vaker dat het merk Midlance® wordt misbruikt door het te koppelen aan een eigen beloningsmodel. Dat zorgt voor een devaluatie van het merk. Ten eerste is Midlance® namelijk meer dan het beloningsmodel en ten tweede zit de praktische uitwerking vaak dermate slecht in elkaar. Dit schaadt dus de herkenbaarheid en het onderscheidend vermogen van de eigenaren. Andere partijen mogen een beloningsmodel verzinnen, maar ze mogen daar niet het merk Midlance® of Midlancer® aan hangen. Ze mogen er wel zelf een andere naam voor verzinnen. Net als Amazon haar streamingdienst “Prime Video” heeft genoemd en niet “Netflix”.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je weten wat een Midlance® dienstverband in jouw specifieke situatie kan betekenen? Laten we dan gewoon eens afstemmen wat mogelijk is. Misschien bieden wij wel wat jij zoekt. 

Ja, ik wil weten wat de mogelijkheden zijn >>>

Stel je vragen direct aan Raoul Zeilstra, directeur bij RedBlue >>>