RedBlue geeft visie 2014
01 januari 2014 
1 min. leestijd

RedBlue geeft visie 2014

ICT MAGAZINE

In het ICT Magazine van december gaf RedBlue desgevraagd haar visie op 2014.

Na vier jaar weten we het allemaal wel. De uurtarieven staan onder druk, de marges zijn afgenomen, de inlener is kritischer en markt is veel transparanter geworden. Detacheringsbureaus zijn echter behoudend. Er wordt weinig ondernemend vermogen getoond. Het business model van detachering zal aangepast moeten worden. Hier gaan we in 2014 steeds meer voorbeelden van zien.

Ook onze klanten onder druk

Niet alleen de marges staan onder druk. Ook onze klant, de IT manager, de inlener, staat onder druk! Enerzijds wordt van hen verwacht dat zij de reguliere IT met beperkt budget realiseren. Aan de andere kant wordt verwacht dat zij helpen bij het ontdekken en grijpen van kansen die huidige digitale technologieën zoals mobile, social, big data en cloud bieden, om zo de concurrentie bij of voor te blijven.

Hoe kunnen zij met deze moderne technologieën bijdragen aan nieuwe vraag van klanten, aan nieuwe producten en diensten? Er is beperkt budget, dus hoe kan bespaard worden op reguliere IT, om zo te kunnen investeren in nieuwe IT?

Nieuwe dienstverleningsconcepten

Detacheringsbureaus moeten meer kwaliteit, snelheid en gemak gaan bieden, tegen een goede prijs. Lage overheadkosten zorgen ervoor dat er een redelijke winst kan worden gemaakt. Beter gebruik van social media, mobiele- en internettoepassingen kunnen ondersteunen bij nieuwe dienstverleningsconcepten.

Inhuurportalen versus maatwerk

Op zoek naar financieel voordeel zetten diverse gebruikersorganisaties hun aanvragen online uit op eigen inhuurportalen en proberen zo bestaande schakels in de keten over te slaan. Er komt in veel gevallen behoorlijk wat kennis van de markt en van kandidaten kijken bij een juiste selectie. Vooral bij de hoger gekwalificeerde profielen loopt dit nog wel eens mis. Om deze kennis en ervaring rondom het inhuurportaal op te bouwen, moet flink geïnvesteerd worden. We zien partijen al weer teruggrijpen naar specialistische leveranciers en intermediairs.

Oude taferelen in een nieuw tijdperk?

Tegelijkertijd zien we binnen enkele specialisaties ook al weer een tekort aan IT specialisten ontstaan. Dit aantal neemt langzaam toe en breid zich uit naar andere specialisaties. Oude taferelen in een nieuw tijdperk. Het is een grote verrassing hoe dat gaat lopen. In een tijd waarin we van alles op de hoogte zijn, is dat ook wel weer eens leuk.